Personvernerklæring

Woman in apartment with houseplants

SquareTrade EU – Personvernerklæring

SquareTrade Europe Limited, VISION EXCHANGE BUILDING, TERRITORIALS STREET, ZONE 1, CENTRAL BUSINESS DISTRICT, BIRKIRKARA CBD1070. MALTA, ("vi", "oss" eller "SquareTrade") er forpliktet til å beskytte og ivareta personvernet til SquareTrades kunder.

Denne personvernerklæringen legger frem grunnlaget som alle personopplysninger vi innhenter fra deg, eller du gir til oss, vil bli behandlet på av oss. Vennligst les det følgende nøye for å forstå vår innfallsvinkel og praksis hva gjelder personopplysninger og hvordan vi behandler disse.

SquareTrade vil behandle personopplysninger i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 eller en tilsvarende nasjonal lovgivning (samlet kalt "personvernforordningen"). I forbindelse med personvernforordningen skal SquareTrade Europe Limited være (i) felles behandlingsansvarlig sammen med eventuelle selskap som SquareTrade Europe Limited opptrer gjennom som forsikringsformidler i EU og (ii) en databehandler for enhver virksomhet som SquareTrade Europe Limited forvalter forsikringer på vegne av.

Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen eller ønsker å kontakte SquareTrade i forbindelse med rettighetene dine i forhold til personopplysningene dine, vennligst kontakt SquareTrade på: privacy@squaretrade.com.

 1. Hva slags personopplysninger er det vi behandler?

  Vi vil samle inn og behandle følgende personopplysninger, som resultat av din interaksjon med våre nettsider: www.squaretrade.co.ukwww.squaretrade.fiwww.squaretrade.at, www.squaretrade.se, www.squaretrade.es, www.squaretrade.pt, og www.squaretrade.dk (“våre nettsteder”) eller for øvrig som beskrevet nedenfor.

  Opplysninger du gir oss

  Vi samler inn og behandler personopplysninger når du utfører følgende aktiviteter:

  • Registrerer kravet ditt

  • Logger deg inn på kontoen

  • Gir uttrykk for interesse for, eller kjøper, våre produkter eller tjenester

  • Etterspør informasjon

  • Sender oss kommentarer eller spørsmål

  • Bruker nettstedene våre eller programmene våre på tredjepartsnettsteder eller -plattformer

  Personopplysninger som kan videreformidles ved at du utfører aktivitetene ovenfor, og som vi kan samle inn og behandle, omfatter:

  • Navn

  • Hjemland

  • E-postadresse

  • Kontoens brukernavn og passord

  • Bosteds- og faktureringsadresser

  • Telefonnummer, inkludert mobiltelefonnummer

  • Betalingsopplysninger

  • IMEI for mobiltelefoner

  • Meldingsinnhold, slik som kommentarer eller spørsmål

  Opplysninger vi innhenter om deg

  I forbindelse med hvert besøk på våre nettsteder, innhenter vi automatisk følgende opplysninger:

  • teknisk informasjon, inkludert datamaskinens IP-adresse ved tilkobling til internett, din påloggingsinformasjon, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstillinger, nettleserens plugin-typer og -versjoner, operativsystem og plattform, og

  • opplysninger om besøket, herunder den fullstendige URL-adressen (Uniform Resource Locators), klikkstrømmen til, gjennom og fra nettstedet vårt (inkludert dato og tidspunkt), produkter eller tjenester du så på eller søkte etter, siders responstid, nedlastingsfeil, besøkslengden på visse sider, opplysninger om interaksjon med nettsider (slik som rulling, klikk og peking over objekt), måter man blar seg bort fra nettsiden på og telefonnumre som brukes til å ringe vår kundeservice på.

 2. Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

  Nettstedet bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere av nettstedet vårt. Dette hjelper oss å tilby deg en god opplevelse når du blar igjennom nettstedet og gjør også at vi kan forbedre nettstedet.

  En informasjonskapsel er en liten fil som inneholder bokstaver og tall som vi lagrer på din datamaskins nettleser eller harddisk. Hver gang du kommer tilbake til nettstedet vårt, henter nettleseren opp informasjonskapselen og sender den til nettstedets server.

  Vi bruker følgende informasjonskapsler på vårt nettsted:

  • Strengt nødvendige informasjonskapsler - dette er informasjonskapsler som kreves for driften av nettstedet vårt. De inkluderer for eksempel informasjonskapsler som lar deg logge inn på sikre områder på nettstedet vårt.
  • Informasjonskapsler for analyse/ytelse - disse gjør at vi kan gjenkjenne og telle antall besøkende, og se hvordan besøkende beveger seg rundt på nettstedet når de besøker det. Dette hjelper oss med å forbedre måten nettstedet fungerer på, for eksempel ved å sørge for at brukere enkelt finner det de leter etter.
  • Funksjonelle informasjonskapsler – disse brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Dette gjør at vi kan tilpasse innholdet for deg og huske dine preferanser.

  Du kan blokkere informasjonskapsler ved å aktivere innstillingen i nettleseren som gjør at du kan avvise alle eller noen informasjonskapsler. Dersom du bruker innstillingene i nettleseren din til å blokkere alle informasjonskapsler (inklusive nødvendige informasjonskapsler), er det mulig du ikke får tilgang til hele eller deler av nettstedet vårt.

  Med unntak for nødvendige informasjonskapsler, utløper alle informasjonskapslene etter 30 dager.

 3. Hva er vårt rettslige grunnlag for å behandle personopplysningene dine?

  Med hensyn til personopplysninger som vi behandler i forbindelse med produkt eller tjenester som vi tilbyr deg og/eller i forbindelse med at vi oppfyller forpliktelser overfor deg, behandler vi slike personopplysninger på det grunnlag at vi oppfyller en kontrakt som du er part i, eller for å utføre tiltak som du har etterspurt før inngåelse av slik kontrakt.

  Med hensyn til andre personopplysninger som vi behandler i forbindelse med et av dine besøk på et av våre nettsteder, vil slike personopplysninger behandles på grunnlag av at de er nødvendige for å ivareta våre legitime interesser i å gjøre våre tjenester tilgjengelige for deg gjennom våre nettsteder, og å oppnå våre relaterte forretningsmål, herunder identitetsbekreftelse og å forebygge svindel.

  Vi kan også behandle dine personopplysninger for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

 4. Hvordan bruker vi personopplysninger dine?

  Vi bruker dine personopplysninger på følgende måter:

  Opplysninger du gir til oss

  Vi vil bruke disse opplysningene til å:

  • yte og levere produkter og tjenester du forspør om

  • sende deg informasjon som er relevant for dine forespørsler, herunder bekreftelser, fakturaer, tekniske merknader, oppdateringer, sikkerhetsvarsler og støtte- og administrasjonsmeldinger

  • besvare dine kommentarer og spørsmål, og gi kundeservice

  • ta skritt for å løse eventuelle problem du tar opp med oss

  • drive og forbedre våre nettsteder

  • verifisere din identitet og forhindre svindel

  • oppfylle våre rettslige forpliktelser

  Opplysninger vi innhenter om deg

  Vi vil bruke disse opplysningene til:

  • å oppfylle våre forpliktelser overfor deg

  • å forbedre våre nettsteder for å sikre at innholdet presenteres på den mest effektive måten for deg og den enheten du bruker til å se innholdet på

  • som en del av vår innsats for å holde våre nettsteder trygge og sikre

  • å påse at du kan benytte alle våre servicefunksjoner når du velger å gjøre det

  • å administrere våre nettsteder og for intern drift, herunder feilsøking, data-analyse, testing, forskning, statistikk og undersøkelsesformål

  • verifisere din identitet og forhindre svindel

  • oppfylle våre rettslige forpliktelser

 5. Hvem kan vi dele dine personopplysninger med?

  Vi kan dele personopplysningene dine med:

  • Våre forsikringsselskap, tredjepartsleverandører, konsulenter og andre tjenesteleverandører som arbeider for eller på vegne av oss og som trenger tilgang til dine personopplysninger for å utføre tjenestene sine for oss og visse funksjoner på våre vegne. Disse tredjepartene har kun tilgang til dine opplysninger for det formål å utføre disse tjenestene eller oppgavene på våre vegne.

  • Morselskapet, datterselskaper, fellesforetak eller andre selskaper underlagt samme kontroll som oss ("tilknyttede selskaper") med formål av intern administrasjon og ledelse, levering av våre tjenester, intern analyse, datahåndtering og teknisk støtte. Når vi deler opplysninger med våre tilknyttede selskaper, krever vi at de oppfyller denne personvernerklæringen.

  • Tredjeparter i forbindelse med eventuell fusjon, finansiering, oppkjøp eller avvikling, transaksjon eller forhandlinger som innbefatter salg, overføring, avhendelse eller utlevering av hele, eller en del av, vår virksomhet eller eiendeler til et annet selskap.

  • En annen part hvis vi blir insolvente eller på annen måte stanser driften, og slik tredjepart vil da behandle personopplysningene i henhold til deres personvernerklæring.

  • Forsikringsselskaper for å kunne tilby forsikring og behandle krav og utbedringer i visse tilfeller.

  • Andre parter av rettslige årsaker, som for eksempel offentlige og statlige myndigheter, for å besvare deres forespørsler, eller andre juridiske myndigheter, fagfolk eller domstoler for å oppfylle rettslige pålegg og andre rettslige prosesser, komme frem til mulige løsninger, begrense skader vi kan pådra oss, beskytte driften eller beskytte rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom som vi, du eller andre har.

  • Våre tilknyttede selskaper og/eller tredjepartsleverandører for å kunne sende deg markedsføring, men bare hvis du har samtykket i å motta slik markedsføring fra oss.

 6. Hvor overfører og lagrer vi dine personopplysninger?

  Personopplysninger som samles inn av SquareTrade kan lagres eller behandles i USA eller i et hvilket som helst annet land der SquareTrade eller dets partnere, datterselskaper eller tredjeparts tjenesteleverandører, har enheter. SquareTrade har etablert følgende beskyttelsesmekanismer med hensyn til overføring av personopplysninger til land utenfor EØS som ikke byr på samme nivå av personvern.

  EU-US Privacy Shield

  • SquareTrade Inc., vårt morselskap, har selv valgt å registrere sin tilknytning til EU-US Privacy Shield-rammeverket.

  • For mer informasjon om Privacy Shield, se det amerikanske Handelsdepartementets Privacy Shield-nettsted på:https://www.privacyshield.gov. For å se SquareTrade Inc. på Privacy Shield-listen, se det amerikanske Handelsdepartementets selvsertifiseringliste for Privacy Shield på:https://www.privacyshield.gov/list.

  • SquareTrade Inc. overholder Privacy Shield-prinsippene om varsling, valgmuligheter, ansvar for videre overføring, sikkerhet, dataintegritet og formålsbegrensninger, tilgang og regress, håndhevelse og erstatningsansvar.

  • Prinsipp 7, om ansvaret for videre overføringer, betyr at SquareTrade Inc. potensielt forblir ansvarlig hvis en tredjepart som behandler personopplysningene dine, behandler disse på en måte som ikke er i overensstemmelse med Privacy Shield-prinsippene (med mindre SquareTrade Inc. kan bevise at det ikke står ansvarlig for hendelsen som gir opphav til skaden).

  • Innen USA er SquareTrade Inc, for det formål å håndheve tilslutningen til Privacy Shield, underlagt etterforsknings- og håndhevingsmyndigheten til den amerikanske Federal Trade Commission (FTC).

  Standard overføringsavtaler

  Vi har også benyttet standard overføringsavtaler godkjent av EU-kommisjonen i forbindelse med overføring av personopplysninger til SquareTrade, Inc. i USA. Under personvernforordningen fungerer SquareTrade, Inc., som databehandler i forbindelse med slike overføringer, og SquareTrade Europe Limited fungerer som behandlingsansvarlig. SquareTrade, Inc. påser også at det bruker tilsvarende standard overføringsavtaler med enhver leverandør som det driver forretning med i forbindelse med behandling av personopplysninger utenfor EU og USA.

 7. Hvilke sikkerhetstiltak etablerer vi?

  Konfidensialitet og sikkerheten til dine personopplysninger er svært viktig for oss. For å redusere sikkerhetsrisikoer, har vi innført egnede administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak (herunder i samsvar med Privacy Shield), som er utformet for å beskytte opplysningene dine mot tap, uautorisert tilgang, bruk, endring eller utlevering, herunder bruk av kryptering og andre teknologiske sikkerhetstiltak.

  Vi påser at vi inngår personvernavtaler med alle tjenesteleverandører som vi bruker til å oppfylle dine forespørsler, i samsvar med personvernforordningen.

  Fra tid til annen gjennomgår vi våre interne retningslinjer for sikkerhet for å ta hensyn til ny teknologi og nye metoder, risikoen forbundet med behandlingen og hvilken type opplysninger som beskyttes. Vi begrenser tilgang til personopplysningsdatabasene våre til autoriserte personer med et berettiget behov for slike opplysninger og begrenser oppbevaringstiden, slik at vi ikke oppbevarer opplysningene lenger enn nødvendig.

  Alle personopplysninger som du gir oss, lagres på våre sikre servere. Dessverre er ikke overføring av opplysninger via internett fullstendig sikret. Selv om vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten til personopplysninger som overføres til nettstedet vårt; enhver overføring er på egen risiko. Når vi har mottatt opplysningene dine, bruker vi strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å forsøke å hindre uautorisert tilgang.

 8. Hvilke rettigheter har du i forhold til dine personopplysninger?

  Du kan ha følgende rettigheter i forhold til dine personopplysninger i den grad det tillattes av personvernforordningen:

  • å korrigere eventuelle unøyaktige personopplysninger vi har om deg

  • å få personopplysningene dine slettet under visse omstendigheter

  • å begrense behandlingen av personopplysningene dine dersom du mener de ikke er korrekte, dersom du mener behandlingen er ulovlig, dersom du på annen måte motsetter deg behandlingen, eller når vi ikke lenger trenger dine personopplysninger og du trenger dem i forbindelse med et rettskrav

  • å ha tilgang til personopplysningene dine, og rett til å motta kopier av personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og overføre kopiene til en annen behandlingsansvarlig under visse omstendigheter

  • å klage til det nasjonale datatilsynet hvis du føler at noen av personopplysningene ikke behandles i samsvar med personvernforordningen

  Hvis du ønsker å kontakte SquareTrade i forbindelse med rettighetene dine i forhold til personopplysningene dine, vennligst kontakt SquareTrade på: privacy@squaretrade.com. Vi må å bekrefte identiteten din, før vi foretar oss noe i forbindelse med at du utøver noen av de rettighetene det refereres til ovenfor.

  Hvis du har samtykket i å motta markedsføring fra oss, kan du også trekke tilbake ethvert samtykke du gir oss til å behandle dine personopplysninger ved å sende en e-post til: privacy@squaretrade.com. Hvis du trekker samtykket ditt tilbake, vil vi slutte å behandle de relevante personopplysningene, med mindre vi har andre grunner til å behandle dem under gjeldende lovgivning.

 9. Er det risiko forbundet med å besøke tredjepartsnettsteder fra nettstedet vårt?

  Våre nettsteder kan fra tid til annen inneholder lenker til og fra andre nettsteder eller plattformer.

  Hvis du følger en lenke til, eller deler noe på, noen av disse nettstedene eller plattformene, vær oppmerksom på at de har sine egne retningslinjer for personvern, og at vi ikke påtar oss noe ansvar eller erstatningsansvar for disse andre retningslinjene. Gå igjennom disse retningslinjene før du sender inn personopplysninger.

 10. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

  Personopplysninger oppbevares ikke av SquareTrade lenger enn det som er nødvendig for å tilby våre tjenester og/eller utføre våre forpliktelser under gjeldende kontrakter med kunder og forretningspartnere.

 11. Endringer i vår personvernerklæring

  Vi kan endre vår personvernerklæring fra tid til annen og vil angi erklæringens dato ved å endre datoen for "sist oppdatert" nedenfor. Vi gir ytterligere varsel dersom disse endringene er vesentlige.

Sist oppdatert 1. mai 2018