Anvisninger for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Man holding phone out and taking a photo of a sunset
Man holding phone out and taking a photo of a sunset

Klikk på telefontype nedenfor for anvisninger om hvordan du kan lage sikkerhetskopi og tilbakestille telefonen til de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Dette bør løse alle programvareproblemer som du opplever.